Realisering

 

van Passend Onderwijs binnen de school

Uitvoering

 

Begeleiding bij de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van zorgleerlingen

 

Coaching

 

van leerkrachten en docenten

 

Interimmanagement IB, Zorgcoördinatie en Directietaken

 

Snel inzetbaar bij interim werkzaamheden in het basis- en voorgezet onderwijs.

Productie van deze site: Heat, Zoetermeer