Passend onderwijs in het kort

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt e.e.a. nog eens duidelijk in een kort filmpje. Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken:

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y

 

Bron voor deze pagina:  Ministerie van OCW Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700

Productie van deze site: Heat, Zoetermeer